PGD Šinkov Turn

Making good

 
..IS FINISHED…

Project Delam dobro – Making good connects firefighting, hunting, recreational sports volunteer organizations and local community. Volunteers from a broad will in nine days with help of volunteer organizations repair play ground for children, paint over wooden door, repair hunting observation point and feeding ground in woods, etc. This will also be an exchange of good practices, gathering with locals around camp fire, walk on hill Rašica at night, one-day trip…

 

PROJEKT JE V KONČAN!

Projekt Delam dobro – Making good povezuje prostovoljstvo med gasilci, lovci, rekreativnimi športniki in lokalno skupnostjo. Prostovoljci iz tujine bodo v devetih dneh s pomočjo društev obnovili igrala za mlade, pobarvali  lesena vrata v gasilskem domu, obnovili lovsko opazovalnico in krmilnico v gozdu… To bo tudi izmenjava dobre prakse, druženje s člani in krajani ob tabornem ognju, večerni pohod na Rašico, celodnevni izlet…

Voluntary fire brigade Šinkov Turn

PGD Šinkov Turn

Voluntary fire brigade Šinkov Turn was established in 1925 and has 230 members. The organization statue states the basic tasks of firefighting like: “To extinguish fires, protect and rescue people, animals and estates during fires, elementary and other accidents.” Members mission is concerning also preventive, educational and cultural issues. Most of the activities are mainly carried out in cooperation with primary schools, local organizations, municipality Vodice and Firefighting Association Slovenija (FAS)
Look also on international events on website: https://www.pgdsinkovturn.si/mednarodno-sodelovanje/
PGD Šinkov Turn je bilo ustanovljeno 1925 in ima 230 članov. Društvo gasi požare, varuje in rešuje ljudi, živali in premoženje pri požarih, elementarnih in drugih nesrečah. Pomembno je tudi poslanstvo preventivne, vzgojne in kulturne narave. Več na  https://www.pgdsinkovturn.si/

 

 Strahovica Ski Club

 Smučarsko društvo Strahovica

STRAHOVICA Ski Club was founded in 1949. Ski jumps were laid into the club’s cradle. Over the years, its activities have expanded. Today, we are active in the fields of Alpine skiing, cross-country skiing, running, ball games, hiking and mountaineering, cycling, bowling, and some other sports. We offer club’s members and citizens a wide variety of sports, and recreational and social activities for healthy leisure. Our activity is best summed up with the motto Healthy living and fun shall go together as one. Smučarsko društvo STRAHOVICA deluje od leta 1949. Društvu so bili v zibko položeni smučarski skoki, danes delujemo tudi na področju alpskega smučanje, teka na smučeh, teka, iger z žogo, pohodništva in gorništva, kolesarjenja, balinanja in še nekaterih drugih športnih aktivnostih. Sledimo našemu sloganu: Skupaj za zabavo in življenje zdravo. Več na povezavi:  http://www.strahovica.si/

 

Vodice Hunting Society

 Lovska družina Vodice

The Vodice Hunting Society was started in 1954. The most common game in our mainly lowland hunting grounds is deer. The Society’s mission is the management of local wildlife and protection of its natural habitats. We also carry out campaigns to raise awareness of the importance of coexistence of humans and wildlife. . Our activities are very diverse, and the Society’s members are happy to volunteer in the interest of both humans and wildlife.

Lovska družina Vodice je bila ustanovljena leta 1954. Od lovne divjadi je v našem pretežno nižinskem lovišču najpogostejša srnjad. Skrb in varstvo divjadi ter ohranjanje njenega naravnega okolja sta naši najpomembnejši nalogi. Na različne načine ozaveščamo sokrajane o pomembnosti sobivanja človeka z divjadjo. Naše delo je pestro in raznoliko, a ga z veseljem prostovoljno opravljamo v dobro obeh, tako ljudi kot divjadi.

Where are we/ Kje se nahajamo:

 

 

 

And finally a short photo album of our activities:

 

 

and photo album of aour landscape: (FOTO: Srečo Merčun, Andrej Kokalj in Alojzij Kosec)

 

 

 • 90 let 1925-2015

  logo#

 • MUZEJ.1925

  logo#
  Več ›

 • Dohodnina

  Nič vas ne stane, če ste dobrodelni
  Več ›

 • Povezave

  • Gasilska zveza Slovenije
  •  
  • Občina Vodice
  •  
  • Sledi nam na FB
 •  
 • spletna stran regije Ljubljana 1
 •  
 •  
 • GZ Vodice
 •  
 • PGD Repnje-Dobruša
 •  
 • PGD Vodice
 •  
 • PGD Zapoge


 • ISKANJE