PGD Šinkov Turn

Dnevnik Florian’s Youth Meeting Kope 2012

1. dan – 15.07.2012

Slovenija

Prvi dan srečanja (15.7. 2012) se je začel z delavnico o mednarodnem spoznavanju. Skupno 48 mladih mentorjev gasilske mladine (starih med 15 in 30 letom) in 6 voditeljev gasilskih organizacij iz Avstrije, Hrvaške in Slovenije smo se zbrali v prelepem hotelu Luka na Kopah na slovenskem Koroškem na 1.300 metrov nadmorske višine, da bi izmenjali izkušnje in spoznali mlade gasilce iz sosednih držav.

 

 

Kazalec na uri je kazal 14:30, ko smo se z dvema GVM-jema odpeljali izpred Šinkovega Turna. Ob 16:30 smo parkirali pred hotelom Luka in se odpravili v sobe. Ob 19:00 nas je čakala večerja. Daniel iz avstrijske ekipe je imel 18. rojstni dan, zato smo mu pripravili presenečenje – slastno torto. Po večerji smo imeli spoznavni večer, kjer smo se spoznali z 12-imi tujimi udeleženci in z vsakim govorili 8 minut. Imeli smo se lepo.

Laura Zabovnik

 

Prva delavnica je služila prvemu medsebojnemu spoznavanju mladih. Uporabili smo igro “date clock”. Vsak udeleženec je moral izbrati 12 drugih udeležencev srečanja, s kateri se bo pogovarjal o osebnih, socialnih in gasilskih vprašanjih v skupno dvanajstih osem–minutnih razgovorih.

 

Mladi mentroji gasilske mladine so razpravljali tudi o sledečih temah:
Prva ura: pogovor o sebi (naši hobiji itd)
Druga ura: pogovor o priljubljenih filmih

Tretja ura: pogovor o priljubljeni hrani
Četrta ura: pogovor o gasilstvu na splošno
Peta ura: pogovor o priljubljeni glasbi
Šesta ura: pogovor o letnem času, ki nam je priljubljen tekom leta
Sedma ura: pogovor o naši prihodnosti
Osma ura: pogovor o šoli ali faksu ali službi ali družini
Deveta ura: pogovor o tem kaj pričakujemo od tega srečanja
Deseta ura: pogovor o športu
Enajsta ura: pogovor o naši državi, mestu, občini ali naselju
Dvanajsta ura: pogovor o poljubni temi

English

The first day of the meeting (15.7. 2012) began with work-shops in purpose to introduce each other. Alltogether 48 leaders of cadet fire-fighters (in age between 15 and 30 years) and 6 leaders from fire-fighting organizations from Austria, Croatia and Slovenia gathered in the wonderful hotel Luka in Slovenian Carinthia on 1.300 meters above sea, in order to meet young fire-fighters from the neighbouring country.

 

 

The first workshop had the aim that the young fire-fighters know each other the fast as possible: Everybody has to choose 12 collegues, with whome they have to talk about social, personal and fire-fighting matters in twelve eight-minutes conversation sessions.

 

Young leaders of cadet fire-fighters were discussing about following themes:
It́s one óclock and we discuss about us (our hobbies etc.)
It́s two óclock and we discuss about our favorite films
It́s three óclock and we discuss about our favorite food
It́s four óclock and we discuss about firefighting
It́s five óclock and we discuss about our favorite music
It́s six óclock and we discuss about the time period during the year we are most fond of
It́s seven óclock and we discuss about our future
It́s eight óclock and we discuss about school, high-school, work or family
It́s nine óclock and we discuss about what we expect of this Camp
It́s ten óclock and we discuss about sport
It́s eleven óclock and we discuss about our country, town, municipality or village
It́s twelve óclock and we discuss about anything

 

Manca Ahačič

2. dan – 16.07.2012

Slovenija

Prebudili smo se v mrzlo jutro. Dan smo začeli z jutranjo telovadbo, ki jo je vodil avstrijski predstavnik. Po zajtrku je bilo na vrsti aktivno dopoldne. Ogreli smo se s pantomimo, kjer smo ugibali gasilsko obarvane pojme. Sledilo je nekaj prostega časa, ki so ga Avstrijci in Hrvati izkoristili za pripravo na nacionalni večer, Slovenci pa smo se pomerili v odbojki. Pred kosilom smo uradno pričeli projekt Florian’s Youth Meeting 2012 z izobešanjem evropsko zastavo. Izobešanju je prisostvoval po en predstavnik vsake nacije. Po kosilu smo se odpravili na pohod do Ribniške koče na Pohorju. Tri urni pohod je minil v sproščenem vzdušju, saj smo si med hojo izmenjali številne izkušnje pri delu z mladimi. Utrujeni smo se vrnili na večerjo. Današnji večer so nam popestrili Avstrijci, ki so pripravili fantastičen nacionalni večer. V uvodu so predstavili Avstrijo in Koroško ter gasilstvo v naši severni sosedi, nadaljevali pa z glasbo in plesom, vse skupaj pa popestrili še z igranjem harmonike.

 

English

We wake up in a cold morning. The day we started with morning exercises which were leaded by the representative of Austria. After the breakfast we start an active day. We warmed up with special pantomime. Than we have some free time. The Austrians and the Croats use it for the preparation of the national evening, the Slovenes, were competed in volleyball. Before the lunch we hanged the European flag. Then we went to the Ribniška koča on Pohorje and return to dinner very tired. Austrians prepared special national evening.

Jana Potočnik

 

3. dan – 17.07.2012

Slovenija

Bilo je lepo sončno jutro, ko je budilka zazvonila ter smo odhiteli na jutranjo telovadbo. Po odličnem zajtrku smo se odpravili preživeti dan v dolini. Razdelili smo se v dve skupini. Ena izmed skupin se je odpravila v rudnik Mežica na raziskovanje njihovih navad in težavnega dela. Za raziskovanje podzemlja smo uporabili kolesa. Celotna kolesarska pot je dolga 8 km, od tega 6 km v notranjosti rudnika. Raziskovanje rudarskega dela z naglavnimi lučkami in na kolesu je bilo svoje vrsto doživetje. Vodič nam je na posameznih delih obrazložil zgodovino rudnika cinka in svinca ter razloge za njegovo zaprtje. Kolesarjenje smo pričeli v Črni na Koroškem ter pot končali v Mežici pred vstopom v rudniki.

Med tem je bila druga skupina na športnih igrah v Ravnah na Koroškem, kjer smo lahko izbirali med odbojko, nogometom in košarko. Avstrijci so v večini zasedli nogometno igrišče, Slovenci pa smo bili skupaj s Hrvati bolj ljubitelji odbojke in košarke. Po kosilu, ki smo ga imeli v Črni na Koroškem, sta se skupini zamenjali. Čas je tako hitro minil, zaradi česar je sledil povratek proti Kopam na zelo slastno večerjo.

Na nacionalnem večeru hrvaških gasilcev smo se zelo zabavali in nasmejali. Naši južni sosedje so predstavili gasilstvo na Hrvaškem ter uprizorili mini karaoke.

English

It was a really nice sunny day, when the clock rang and we quickly went to work with morning exercises. After the delicius breakfast we decided that we want the spend the day in the village. We split up into two grups and then the first group went cycling in the mine of Mežica. We cycled for 8 km, of which 6 km was inside the mine. We started in Črna na Koroškem and finished in Mežica. Meanwhile the secound group was having sports activities – baskedball, voleyball and football. After the lunch the groups switched activities. The time past quickly after a great day we headed back to the hotel for a delicious dinner. After that the croatians prepaired their national evening, where we had alot of fun and laugh.

 

Tadeja Tegelj in Mojca Švigelj

 

4. dan – 18.07.2012

Slovenija

Kot ponavadi smo se zbudili in opravili jutranjo telovadbo. Po zajtrku pa nam je avstrijska ekipa pripravila malo gasilsko olimpijado, ki je vključevala pet različnih športno aktivnih iger. Met vrvi, oblačenje avstrijske delovne gasilske obleke, prenos vode s škornjema, zbijanje tarče s mladinsko vedrovko in pravilno razvijanje gasilske cevi od trojaka. Po kosilu in kratkem počitku pa so sledile družbeno socialne igre, ki so jih je pripravila hrvaška ekipa. Posebej zanimivo je bilo vlečenje vrvi v katerem smo se poleg udeležencev pomerili tudi častni predstavniki partnerjev projekta FYM 2012, ki so nas danes obiskali.

Po dobro zasluženi večerji je sledil slovenski predstavitveni večer. V projekciji in filmih smo predstavili lepote Slovenije njeno zgodovino in glavno mesto, za popestritev programa pa smo uprizorili skeče, ki ponazarjajo slovenske navade.

English

As usually after we woke up we had morning exercise and after breakfast the Austrian team arranged us little fire fighting Olympic games which included 5 different games. We were throwing rope, clothing Austrian working freighting uniform, transferring water with boots, using buckets to target plastic glasses and correct unrolling of the tube. After lunch and short break we played some social games prepared by Croatian team. Especially interesting was the game where we pulled the rope. In this game the participants were not the only one who played but also the honour presentations from all partners of the project FYM 2012 who visited us today.

After the dinner we had the Slovenian presentation night. In projections and movies we presented the beauties of Slovenia its history and capital city, to make the evening more interesting we staged the play which presented some of Slovenian habits.

Katarina Kunstelj

5. dan – 19.07.2012

Slovenija

Današnji dan se je začel malo drugače in predvsem zaspano, saj smo tople postelje zapustili že pred sedmo uro zjutraj in se pridno razgibali, pozajtrkovali in se odpravili v gasilsko šolo na Ig. Tam smo se razdelili v tri različne skupine. Pripravili so nam predavanja o izobraževanju mladine, nevarnosti in zaščiti pri gašenju in sistem obveščanja o nesrečah pri nas, v Avstriji in na Hrvaškem.

Vse tri delavnice so bile poučne, posebej pa nas je presenetila raznolikost sistema obveščanja o nesrečah. V vseh državah je v veljavi enotna številka 112, pri čemer v Sloveniji uporabljamo še številko 113. Povsem drugačna je slika v sosednjih državah. Na Hrvaškem je v uporabi pet številk (112, 192, 193, 194), v Avstriji pa kar sedem (112, 120, 122, 130, 133, 141, 144). Vmes smo si prislužili okusno kosilo ter ogled celotne gasilske šole in muzej neeksplodiranih ubojnih sredstev.

Sledila je vožnja z ladjico po Ljubljanici in večerja. Nekateri Slovenci smo tujim gostom razkazali Ljubljano in se povzpeli na ljubljanski grad.

English

Our day started a little bit different today. Our eyes were still closed when we left our beds before seven o’clock in the morning. After exercise and breakfast we head on the road to Slovenian Firefighting school in Ig. First we had to split into three groups and then listen lectures about youth education, dangers and protaction while firefighting, and Public warning system in Slovenia, Austria and Croatia. In between lectures we earned ourself a nice lunch and a tour of the whole firefighting school and a museum of unexploded killing forces. At last we took a nice boat trin on Ljubljanica river with dinner at the end.
Roman Baliž in Maruša Pintač

 

6. dan – 20.07.2012

Slovenija

Danes smo se odpravili v železarno Ravne na Koroškem, kjer smo si ogledali muzej – Mati fabrika. Vodička nam je razkazala razstavo ter opisala potek železarne skozi čas. Ogledali smo si še Koroški gasilski zavod, v katerem imajo 12 poklicnih in 32 prostovoljnih gasilcev. Gasilci so nam predstavili delovanjem zavoda ter vso opremo, ki jo imajo na razpolago. V izmeni so prisotni trije gasilci, trije pa so prisotni še v obliki dežurstva. V primeru intervencije se dežurni gasilci v zavodu zglasijo v petih minutah. Vozni park poklicnih gasilcev vsebuje tudi gasilsko avtolestev s košaro, katero so gasilci postavili in z njo omogočili vožnjo hrvaškima predstavnicama.

Popoldne smo odšli na Ivrčko jezero pri Ravnah na Koroškem, kjer smo imeli vodne igre ter športne dejavnosti. Zvečer pa smo imeli še zadnje skupinsko slikanje in zaključni večer, kjer smo podelili nekaj diplom – najboljši voznik tedna, najbolj odrasel udeleženec tedna, najbolj športni udeleženec tedna, … Pred tem pa smo sneli tudi evropsko zastavo in tako tudi uradno končali projekt Florian’s Youth Meeting 2012.

English

Today we went to the ironworks Ravne na Koroškem, where we saw the museum. The guide showed us the exhibit and described how the work was done. We also saw the fire department of Koroška, where they have 12 professional and 32 voulenteer firefighters. In the afternoon we went to the lake where we had games by the water and sports activities. In the evening we had the last group photoshooting and the final evening where we made an evaluation and gave out some rewards.
Bernard Rudolf

7. dan – 21.07.2012

Slovenija

Za zaključek izmenjave smo se prebudili v oblačno in na trenutke tudi deževno vreme. Zaradi gneče na cesti je del hrvaške skupine proti domu odšel že ob sedmi uri zjutraj, ostali pa smo jim sledili ob devetih. Slovo od novih prijateljev je bil za nekatere bolj, za druge nekoliko manj čustven. Stiki pa se s tem ne bodo pretrgali. Slovenci se bomo znova zbrali čez približno dva tedna, kjer bomo na srečanju analizirali celotni teden.
Klemen Zibelnik

Zaključno srečanje FYM 2012 – 07.08.2012

Slovenija

V torek smo se zadnjič zbrali v okviru projekta FYM 2012. Prišla je skoraj celotna slovenska ekipa, trije Avstrijci ter hrvaški predstavnik. Kakor je bilo že v navadi na Kopah, smo se najprej odžejali s Cedevito ter se nato predali burni igri med dvema ognjema. Po dobri uri igre smo se posvetili bistvu našega zadnjega sestanka. Debata o preživetem tednu skupaj ni trajala ravno dolgo, saj je bilo težko izpostaviti napake, vendar pa so se za bistven problem pri projektu strinjali vsi in to je bil jezik. Hrvati in Slovenci smo se dobro razumeli, medtem ko so imeli Avstrijci več težav vključiti se v skupino, saj je bila večina udeležencev preveč sramežljiva za uporbo angleškega jezika, vsaj v prvi polovici tedna. Po opravljeni dolžnosti smo si zakurili taborni ogenj, nad katerim smo si spekli nekaj mesnih dobrot in v prijetnem ambientu obujali spomine pozno v noč, ter si želeli, da se podoben projekt še kdaj ponovi.

English

On Tuesday we had our last meeting withing the FYM 2012 project. Almost all of Slovenian participents came, three people from Austria and one from Croatia joned us as well. Like in Kope, before work we refreshed ourself with a cold beverage and then relaxed with wild game of dodgeball. An hour of game passed by realy quickly and then we sat down and do the work, we had to do. The debate about our week spend together was short, as we could not find a way to improve FYM12. There was only one problem in that week, and that was language. Croatian and Slovenian praticipates had no problem bonding as the could understand each other quite, but Austrians were left aside, at least for first half of the week and then all of us showed a little more courage to speak in English. After our debate we made a camp fire and cooked some meet godies over it to satisfy our hunger. In good ambiance we talked about our memories late into the night and wished ourself, that similar project will be repeated again.

Roman Baliž

 

Projekt je financiran v okviru evropskega programa Mladi v akciji!
Error: the communication with Picasa Web Albums didn’t go as expected. Here’s what Picasa Web Albums said:

Error 404 (Not Found)!!1

404. That’s an error.

The requested URL /data/feed/api/user/KlemenZibelnik/album/Florian_Youth_Meeting_2012?kind=photo was not found on this server. That’s all we know.

Ni odgovora na “Dnevnik Florian’s Youth Meeting Kope 2012”

 1. 24. 07. 2012 ob 8:55

  Jože :

  Zdravo. Full ste se imeli dobro. Samo nihče ne pove, kje ste bili nastanjeni 🙁

 2. 26. 07. 2012 ob 11:00

  Roman :

  Da, res je bil odlično. Nastanjeni smo bili v hotelu Luka, Kope.
  Jaz sem opazil, da manjka slovenska slika s plavalnega dne (6. dan).

 3. 27. 07. 2012 ob 11:04

  KlemenZibelnik :

  Slovenska slika s plavalnega dne dodana.

Komentiraj

*

 • 90 let 1925-2015

  logo#

 • MUZEJ.1925

  logo#
  Več ›

 • Dohodnina

  Nič vas ne stane, če ste dobrodelni
  Več ›

 • Povezave

  • Gasilska zveza Slovenije
  •  
  • Občina Vodice
  •  
  • Sledi nam na FB
 •  
 • spletna stran regije Ljubljana 1
 •  
 •  
 • GZ Vodice
 •  
 • PGD Repnje-Dobruša
 •  
 • PGD Vodice
 •  
 • PGD Zapoge


 • ISKANJE